PROIECTE PENTRU VIITOR

În calitate de preşedinte al comisiei de tineret şi sport, am participat împreună cu secretarul comisiei - Miklos Zoltan, la o întâlnire cu primarul Antal Arpad şi am încercat să trasăm liniile directoare ale unui program cadru de sprijinire a sportului "Sfântu Gheorghe sprijină sportul!".
Ulterior am transmis ideile principale vicepreşedintelui comisiei, dr. Nemes Aron, urmând ca luni la ora 17 să avem a şedinţă în plenul comisiei...

propunerile mele au vizat în primul rând un program de parteneriat cu toţi factorii importanţi din sportul din Sfântu Gheorghe, posibilitatea stabilirii urgente a priorităţilor în domeniul sportului şi hotărârea unor analize şi măsurători ale eficacităţii planurilor...

aşa a arătat schiţa ideilor cu care eu am intrat în această întâlnire

Planificare Participativă

Faza I: Iniţierea procesului de Planificare Participativă.
- realizarea unor acţiuni care ar putea beneficia de un proces de planificare participativă din cauza oportunităţilor ce trebuie valorificate (fereastra Johari): informare prin buletine publice şi şedinţe deschise popularizate masiv - APEL SPRE IMPLICARE – „SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL!” – Program cadru de sprijinire a sportului

Faza II: Construirea parteneriatelor productive.
- implicarea tuturor celor interesaţi: ONG-uri – asociaţii sportive, agenţii, Consiliul Local al Seniorilor, Consiliul Local al Tinerilor, Asociaţii de locatari – discuţii oficiale şi neoficiale pentru a lua pulsul populaţiei şi a o implica în procesul decizional...
- supravegherea banilor – om în CA al asociaţiilor unde se duc banii....

Faza III: Priorităţi şi termene
- Plan cu 2 faze: termen lung şi termen scurt / mediu
(baschet, futsal, fotbal + ping/pong europene 2.000, fotbal juniori 20.000
+ baze sportive: întâlniri cu administratori – planuri, obiective, rapoarte – problema cu bazinul!!!

Faza IV: Identificare şi Analiză.
- colectarea datelor, informaţiilor şi ideilor, organizarea şi analizarea acestora pentru o mai bună înţelegere a problemei sau a oportunităţii estimarea fezabilităţii atingerii scopurilor şi obiectivelor (analiza SWOT şi analiza Câmpului de Forţe)
- localitate euro < 26
- determinarea scopurilor şi obiectivelor care trebuie realizate (ex. „Cupa Liceelor din Sfântu Gheorghe” la toate disciplinele sportive!, „Cupa veteranilor” la şah / table, Premii pentru performanţă în sport!!!
- Colegul meu, prietenul meu!”- învăţare prin joc a limbii celuilalt – Klarik, Keresztely, prof, psih, voluntari care ştiu ambele limbi...
- „Bursier de Sfântu Gheorghe”, cu dna Kerestely I. şi cu sindicatele ...
- „Un oraş civilizat, un oraş mai curat!” - Parcurile, prioritatea Consiliului Local Sfântu Gheorghe”- plan amănunţit, bănci... + spaţii de afişaj noi!

Faza V: Planificarea desfăşurării acţiunilor.
- obiective propuse a fi realizare astfel încât numărul lor să fie realist, se vor determina cele mai potrivite opţiuni pentru atingerea lor, precum şi factorii interesaţi în procesul de implementare. (cine, ce va face şi împreună cu cine, în limita anumitor parametri ai resurselor, inclusiv limita de timp pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor sau materializarea viziunii formulate)
- consecinţe potenţiale ale implementării recomandărilor pe care le formulează şi o schemă de monitorizare şi de evaluare a impactului.

Faza VI: Implementarea acţiunilor, măsurarea impactului şi punerea în aplicare a planului.
- realizarea şi eficacicatea planului / analiza


Ulterior discuţiile au avansat şi spre cuantumuri în funcţie de obiectivele pentru fiecare dintre categoriile sportive vizate - 500000 baschet, 300000 futsal, 100000 fotbal, 100000 handbal, 100000 alte sporturi, 50000 juniori, 50000 burse pentru sportivi individuali... una dintre ideile noi şi interesante a venit de la domnul primar, care a propus aplicarea unui coeficient de acordare a banilor către sportivi, stabilit în funcţie de banii obţinuţi de aceştia din venituri proprii...

Comentarii