duminica trupului meu...

de 2 zile sunt silit să stau în casă din cauza unei gripe complicate...să sperăm că luni voi putea ieşi pentru şedinţa de consiliu...dar regret că am ratat ultimul concert în aer liber de la Colegiul Naţional Mihai Viteazul şi mai ales Concertul Multicultural de la Casa de Cultură, evenimente care au încheiat ediţia a 4-a a Festivalului Adolescent!...

aştept ziua de miercuri când va deveni realitate unul dintre proiectele mele de suflet: primii 5 bursieri ai comunităţii vor primi Bursele Sfântu Gheorghe - diplomele şi cei 2000 de lei meritaţi...

aşa arată proiectul de hotărâre:


PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind acordarea burselor de excelenţă în cadrul programului „ BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” pe anul 2009

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere prezentarea d-lui consilier Guruianu Mădălin Doru;
Având în vedere Raportul comisiei de evaluare a bursei „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” nr. 51774/2009, numită prin H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor din Municipiul Sfântu Gheorghe „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. UNIC. – Se acordă bursele de excelenţă în cadrul programului „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, următorilor elevi din anul terminal ce frecventează unităţile de învăţământ liceal din Municipiul Sfântu Gheorghe:
1. Sipos Lehel
2. Sasu Robert
3. Para Attila
4. Vidican Vlad
5. Bodosi Eszter

Sfântu Gheorghe, la 23 decembrie 2009.

până atunci ascult şi ....

Umbra

Eu umbra aceasta pe care
O semeni în sufletul meu
Cu milă si tristă mirare
Voi duce-o cu mine mereu
Voi duce-o cu mine mereu

Şi-apoi intr-o zi oarecare
În care-mi va fi cel mai greu
Voi pune-o în vechi calendare
Duminica trupului meu
Duminica trupului meu

Fiori prin mine umblă
Şi nu am trebuinţă
Te rog pe tine umbră
Să redevii fiinţă

Flămînd de iubirea intreagă
Pe vremi cu amurg mohorît
Cînd zorile noaptea-şi dezleagă
Mă satur cu-o umbră şi-atît
Mă satur cu-o umbră şi-atît

Şi sufletul meu te mai roagă
Magnetic catarg doborît
Tu umbră tăcută si dragă
Aşează-ţi fularul la gît
Aşează-ţi fularul la gît

O umbră se închide în mine
O umbră prin mine trecu
E-atîta de rău că e bine
E-atîta de mult dacă e nu

Bocovia-şi iese din sine
Şi rîde in "a" şi în "u"
O umbră în viaţă mă ţine
Şi umbra aceea eşti tu
Şi umbra aceea eşti tu

Comentarii

Anonim a spus…
superba melodia...umbra...e prima oara cand o aud si iti multumesc ca ai postat-o