Postări

Biblia, "intermediar" suficient între om şi Dumnezeu?

în numele tatălui / mamei...

şi s-au întors de la capătul lumii...

DEBATE START ÎN 2009...

RAPORT DE ACTIVITATE 2008!