BURSE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE / HOTARARE!

Nr. 23604/2010

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind instituirea programului anual de sprijinire a sportivilor, juniorilor şi antrenorilor în Municipiul Sfântu Gheorghe ”BURSELE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 23603 al domnului consilier Guruianu Mădălin Doru;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Având în vedere Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – (1) Se aprobă instituirea programului anual de sprijinire a sportivilor, juniorilor şi antrenorilor din municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”.
ART. 2. – (1) În condiţiile prezentei hotărâri se vor acorda anual 30 de burse de excelenţă pentru sportivii şi antrenorii care desfăşoară activităţi sportive în municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
1. 10 burse de câte 400 lei fiecare pentru 10 sportivi din municipiul Sfântu Gheorghe,
2. 10 burse de câte 400 lei fiecare pentru 10 antrenori din municipiul Sfântu Gheorghe,
3. 10 burse de câte 200 lei fiecare pentru 10 juniori din municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) Bursele de excelenţă pentru activităţile sportive se acordă din fondurile anuale puse la dispoziţia Comisiei de tineret şi sport al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, din bugetul local.
(2) Numărul de burse acordate potrivit alin. (1) poate varia, în funcţie de performanţele sportive obţinute în sezonul anterior, fără modificarea bugetului total stabilit în acest scop şi nici a valorii individule a unei burse.
ART. 3. - Se aprobă Tabela de punctaj pentru desemnarea celor mai buni sportivi, antrenori şi juniori din municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul programului “BURSELE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – (1) Pe anul 2010, în vederea acordării burselor de excelenţă pentru activităţile sportive desfăşurate în sezonul 2009-2010, se aprobă alocarea sumei de 10.000 de lei din bugetul Comisiei de Tineret şi Sport.
ART. 5. – Se constituie Comisia de propuneri, de evaluare şi de acordare a “BURSELOR SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”, în următoarea componenţă nominală:
1. Guruianu Mădălin Doru – consilier local, preşedintele Comisiei de Tineret şi Sport;
2. Nemes Tibor – consilier local, vicepreşedintele Comisiei de Tineret şi Sport;
3. Miklós Zoltán – consilier local, secretarul Comisiei de Tineret şi Sport;
4. Ivan Niculae-Gheorghe – consilier local, membru al Comisiei de Tineret şi Sport;
5. Fazakas Mihail – consilier local, membru al de Tineret şi Sport;
6. Bodor Lóránd – consilier local, membru al Comisiei de Tineret şi Sport;
7. Takó Imre - consilier local, membru al Comisiei de Tineret şi Sport;
8. Nemes Aron – directorul Clubului Sportiv Şcolar;
9. Biro Endre – Şef serviciu Baza Sportivă Municipală Sfântu Gheorghe;
10. Farkas Csaba – inspector şef adjunct şi de specialitate Inspectoratul Şcolar Judeţean,
11. Csutak Tamas – referent de specialitate Direcţia Judeţeană de Sport Covasna,
12. Tibodi Ferenc – jurnalist sportiv.
ART. 6. – Bursele acordate în temeiul prezentei hotărâri vor fi înmânate în cadrul manifestărilor anuale prilejuite de “Zilele Sportive Sfântu Gheorghe”.
ART. 7. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de Tineret şi Sport, precum şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la, 21 mai 2010


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Avizat pentru legalitate la data de 20.05.2010.
SECRETAR
Kulcsár Tünde

ANEXA la HC.L. nr. ____________/2010.

TABELA DE PUNCTAJ

pentru desemnarea celor mai buni sportivi, antrenori şi juniori
din municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul programului
“BURSELE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”

A. COMPETITII INTERNATIONALE OFICIALE

COMPETITIA LOCUL/PUNCTE
LOC 1 LOC 2 LOC 3 LOC 4 LOC 5 LOC 6
JOCURI OLIMPICE 500 300 200 150 100 80
CAMP.MONDIAL – seniori 200 150 120 90 60 30
CAMP. MONDIAL – tineret/juniori 90 65 50 40 25 15
CAMP. MONDIAL – cadeti 70 55 45 35 25 10
CAMP. EUROPEAN – seniori 100 75 60 45 30 15
CAMP. EUROPEAN – tin / juniori 50 35 30 22 15 8
CAMP. EUROPEAN – cadeti
(Zilele Olimpice ale Tin Eur) 40 30 25 17 12 6
CUPA MONDIALA – senoiri 70 50 40
CUPA EUROPEANA – seniori 40 30 25
JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE
(Stud, Militare, Feroviare) 50 30 20
CAMP. BALCANIC - seniori 20 15 10
CAMP. BALCANIC - tin / juniori 10 5 3
CAMP. BALCANIC - cadeti 10 5 3


B. CAMPIONATE NATIONALE

COMPETITIA LOCUL / PUNCTE
LOC 1 LOC 2 LOC 3
CAMPIONAT NAŢIONAL - seniori 15 12 10
CAMPIONAT NAŢIONAL - tineret 10 7 5
CAMPIONAT NAŢIONAL – juniori I 8 5 4
CAMPIONAT NAŢIONAL - juniori II 5 3 2
CUPA ROMÂNIEI 8 6 4
CAMPIONAT NAŢIONAL - juniori III 4 2 1
OLIMPIADA SPORTULUI ŞCOLAR 4 2 1


CRITERII DE ACORDARE A PUNCTELOR

1. Se ia în considerare cel mai bun rezultat al sportivului care se încadrează în grila de punctaj, obţinând punctele aferente, având prioritate rezultatul individual şi apoi cel obţinut cu echipa.
2. Aceste puncte se înmulţesc cu coeficientul de 100%, pentru sporturile olimpice şi cu coeficientul de 35% pentru sporturile neolimpice.
3. Pentru componenţii lotului olimpic se acordă o bonificaţie de 100 de puncte.
4. În caz de egalitate, primează locul superior şi nivelul competiţiilor la care sportivul/sportivA beneficiază de o bonificaţie de 37,5 puncte (50% din punctele atribuite pentru locul VI)
5. Pentru clasarea în primii 20 la joc sportivul/sportiva beneficiază de o bonificaţie de 50% din punctele atribuite pentru locul VI.
6. Pentru clasarea în primii 20 la campionatele mondiale sportivul/sportiva beneficiază de o bonificaţie de 50% din punctele atribuite pentru locul VI.
7. Pentru clasarea în primii 15 la campionatele europene sportivul/sportive beneficiază de de o bonificaţie de 50% din punctele atribuite pentru locul VI.
8. Pentru clasarea în primii 15 la cupele mondiale sportivul/sportiva beneficiază de o bonificaţie de 5 puncte (50% din punctele atribuite pentru locul VI)
9. Pentru clasarea în primii 10 la cupele europene sportivul/sportive beneficiază de o bonificaţie de 4 puncte (50% din punctele atribuite pentru locul VI)
10. Pentru probele olimpice, individual / echipaj / echipa (sport individual), punctele se atribuie conform tabelelor.
11. Pentru jocurile sportive se acorda dublu punctajul raportat la probele individuale, atat la competitiile internationale, cat si la cele nationale.
12. Pentru recordurile Olimpice, Mondiale, Europene, Balcanice, Nationale se acorda jumatate (1/2) din punctajul prevazut pentru primul loc, din competitia echivalenta a recordului respective, din tabelele anterioare.
13. Pentru sportivii cu dubla legitimare, cu cluburi din alte judete, punctajul este de 50% din cel obţinut
14. Antrenorii vor fi punctati conform tabelului de punctaj de la începutul acestei anexe.
15. În vederea asigurării unei palete largi de sporturi care trebuie încurajate, de la fiecare ramură sportivă va fi premiat doar câte un singur sportiv, junior, antrenor.


Nr. 23603/2010

EXPUNERE DE MOTIVE

privind instituirea programului de spijinire a sportivilor, juniorilor şi antrenorilor
din Municipiul Sfântu Gheorghe
“BURSELE SPORTIVE SFÂNTU GHEORGHE”Solicit respectuos colegilor mei din Consiliul Local Sfântu Gheorghe ca începând cu anul 2010 să derulăm în fiecare an un program cadru de sprijinire a sportului din Sfântu Gheorghe, prin care să acordăm burse de excelenţă celor mai buni sportivi, juniori şi antrenori pentru performanţele sportive din anul anterior.

Sunt convins că veţi fi alături de mine în demersul de a sprijini sportul din oraş prin mijloace specifice, încurajându-i practic să exceleze, să devină mai buni şi să ne reprezinte cu mândrie la competiţiile sportive, atât pe sportivii de performanţă şi pe antrenorii lor, precum şi juniorii / cadeţii, pentru încurajarea sportului de masă. Pe lângă măsurile luate deja în ceea ce priveşte finanţarea sportului, după consituirea Comisiei de Tineret şi Sport, sunt convins că instituirea unor burse de excelenţă “Bursele Sportive Sfântu Gheorghe” vor impulsiona activitatea sportivă din municipiul nostru.

În baza celor de mai sus, vă propun spre aprobare această hotărâre, cu modificările de rigoare ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, 18.07.2010


Mădălin GURUIANU
Preşedinte Comisia de Tineret şi Sport a C. L. Sfântu Gheorghe,

Comentarii