... gânduri, deocamdată...

mi-a apărut un text în zile şi nopţi...

Despre naţiune şi naţionalism...

“Conştiinţa naţională şi-a băut minţile în naţionalism. Acest ism, ca toate ismele, a fost catastrofal. Ismele sunt ştreangurile de mătase cu care obişnuiesc să se sugrume atât gânditorii, cât şi popoarele”

Unul dintre citatele definitorii din „Europa şi ideea de naţiune”, o carte excelentă scrisă acum aproape 50 de ani de către Ortega y Gasset. Gânditorul spaniol, celebru prin a sa lucrare din perioada interbelică, „Revolta maselor”, întoarce pe toate feţele termeni ca naţiune, polis, Europa, naţionalism, cosmopolitism. Deloc provincial, spaniol get-beget, dar şi profund ataşat de idealurile unei Europe Unite, autorul scoate la vedere mecanismele profunde ale gândirii îndreptate spre viitor, cu un ochi permanent atent la trecut. Atent, dar nu blocat în trecut. Cel mai interesant lucru este că viitorul despre care vorbeşta Ortega este prezentul nostru!
Precursor al lui Giani Vattimo, cu al său concept extraordinar de „gândire slabă”, Ortega încheie cartea, în fond o succesiune de articole şi dizertaţii, cu un eseu intitulat „stimulul nesiguranţei”, din care citez câteva rânduri la care vă rog să meditaţi, chiar dacă v-am făcut curioşi să citiţi cartea, chiar dacă nu: „trăim fără îndoială într-un timp de totală nesiguranţă. Nu simţim nimic ferm sub tălpi. E însă oare atât de evident că că cel mai bine pentru om este contrariul: un sentiment de siguranţă?”dar, cu atâtea "finaluri" şi "plecări" în ultima vreme nu poate fi o perioadă prea fericită... e greu să scrii pe blog în asemenea condiţii...
...cel care a scris superbul text al acestui cântec este grav bolnav... să te-ajute Dumnezeu, Adrian Păunescu...

Comentarii