"ÎMPREUNĂ PENTRU SFÂNTU GHEORGHE!"


dacă anul trecut vorbeam colegilor din Consiliu despre necesitatea unei linii de finanţare specială pentru programe comune, multiculturale, din fondurile comisiei culturale, - idee neacceptată atunci de către colegi, pe motivul că nu trebuie încurajată o asemenea cale care, vezi Doamne, ar prejudicia tradiţiile şi obiceiurile specifice fiecărei etnii, m-am hotărât să încep anul depunând un proiect de hotărâre pentru mai mult decât o linie de finanţare, ci un program întreg care să fie cuprins în bugetul local începând cu acest an.... vom vedea ce va ieşi în urma dezbaterilor din comisii şi din plen, dar eu sper foarte tare în realizarea lui... 


EXPUNERE DE MOTIVE
privind instituirea programului de spijinire a activităţilor multiculturale şi interculturale
în Municipiul Sfântu Gheorghe
“ÎMPREUNĂ PENTRU SFÂNTU GHEORGHE”


Solicit respectuos colegilor mei din Consiliul Local Sfântu Gheorghe ca începând cu anul 2011 să derulăm în fiecare an un program cadru de sprijinire a activităţilor multiculturale şi interculturale din Sfântu Gheorghe, “Împreună pentru Sfântu Gheorghe”.

Sunt convins că veţi fi alături de mine în demersul de a sprijini, pe lângă acţiunile culturale ale fiecărei etnii în parte – extrem de necesare pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice - şi un alt tip de acţiuni, care să presupună activităţi comune, în care să fie implicaţi cetăţeni din cel puţin două etnii diferite şi care să încurajeze colaborarea interetnică şi cunoaşterea reciprocă.

Programele multiculturale şi interculturale dau posibilitatea integrării sociale fireşti şi benefice atât la nivel individual cât şi ca societate, iar diversitatea culturală este un bun fundament al abordării complexe a fenomenului cultural în toate formele sale de manifestare, în corelaţie cu celelalte aspecte ale vieţii sociale, indiferent de rasă, culoare, origine etnică, limbă, cultură sau religie.

Pe lângă paşii făcuţi constant în ultimii ani de către Consiliul Local Sfântu Gheorghe în direcţia unei bune convieţuiri în zona noastră, cred că va fi de bun augur instituirea unui astfel de program atât la nivel de susţinere financiară a acestui tip de proiecte, dar şi la nivel de semnal ideologic pentru întreaga noastră comunitate şi nu numai, în cel mai scurt timp fiind convins că va fi considerat un exemplu de bună practică uşor de urmat şi de către alte localităţi în care convieţuiesc mai multe etnii.

În baza celor de mai sus, vă propun spre aprobare această hotărâre, cu modificările de rigoare ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, 04.01.2011


Mădălin GURUIANU,
Preşedinte Comisia de Tineret şi Sport a Consiliului Local Sfântu Gheorghe,

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind instituirea programului de spijinire a activităţilor multiculturale şi interculturale
în Municipiul Sfântu Gheorghe
“ÎMPREUNĂ PENTRU SFÂNTU GHEORGHE”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
                Având în vedere Expunerea de motive nr. ………… a d-lui consilier Mădălin Guruianu;
                Având în vedere referatele comisiilor de specilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
                Având în vedere prevederile art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
                În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

                Art. 1. Se aprobă instituirea programului de spijinire a activităţilor multiculturale şi interculturale în Municipiul Sfântu Gheorghe “ÎMPREUNĂ PENTRU SFÂNTU GHEORGHE”

                Art. 2. Bugetul alocat în cadrul programului instituit prin art. 1 va fi prevăzut în bugetul municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu anul 2011.
               
Art. 3. Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice pentru finanţarea proiectelor de drept privat din municipiul Sfântu Gheorghe sunt prevăzute în Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice în cadrul programului “ÎMPREUNĂ PENTRU SFÂNTU GHEORGHE”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
                 
Art 5. Comisia de acordare a finanţărilor în cadrul acestui program este formată din membrii celor două comisii: Comisia de Tineret şi Sport şi Comisia de Învăţământ şi Cultură din cadrul Consiliului Local Sfântu Gheorghe.

Art. 8. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de Tineret şi Sport şi Comisia de Cultură şi Învăţământ.      

Comentarii

Mădălin Guruianu a spus…
Agerpres - Covasna: PNL solicită finanţarea din bugetul local a proiectelor multiculturale

Consilierul PNL Sfântu Gheorghe, Mădălin Guruianu, solicită Consiliului local municipal să acorde şanse mai mari de finanţare proiectelor multiculturale, considerând că acestea reprezintă o cale de apropiere a comunităţilor etnice şi trebuie încurajate.

În opinia sa, proiectele multiculturale pentru care se solicită finanţare din bugetul local ar trebui cotate cu câteva puncte în plus pentru a se încuraja colaborarea asociaţiilor româneşti cu cele maghiare şi ale altor naţionalităţi.

Guruianu a declarat că anul trecut Consiliul local municipal nu a finanţat nici măcar un singur proiect multicultural, deoarece în metodologia de calcul a punctajului au primat alte criterii, cum ar fi spre exemplu experienţa sau vechimea asociaţiilor intrate în competiţie.

'Anul trecut au fost finanţate doar proiecte strict româneşti şi strict maghiare (...) Desigur, trebuie făcute proiecte pentru păstrarea culturii şi tradiţiilor fiecărei etnii, dar şi proiecte comune, pentru a putea apropia aceste comunităţi care, asemenea liniilor de cale ferată, merg paralel', a declarat Mădălin Guruianu, menţionând că 'un proiect multicultural te obligă să lucrezi interetnic'.

Potrivit consilierului PNL, contează mai puţin suma cu care vor fi finanţate proiectele multiculturale, cât exemplul de 'bună practică' şi mesajul pe care îl transmit acestea, iar în context a amintit că în Sfântu Gheorghe există asociaţii româneşti şi maghiare care doresc să colaboreze şi chiar au făcut acest lucru anul trecut cu prilejul Zilelor Sfântu Gheorghe sau al unor acţiuni bilingve cu caracter ecologist şi al sărbătorilor de Crăciun când au colindat împreună.

Guruianu a mai evidenţiat că anul trecut Consiliul local Sfântu Gheorghe a alocat 200.000 lei pentru proiectele culturale şi tot atât pentru cele de tineret, exprimându-şi speranţa ca anul acesta bugetele alocate să fie măcar la acelaşi nivel.