05 ianuarie 2011

Împreună pentru un alt fel de a face politică!

Agerpres - Covasna: Liberalii lanseaza în acest an lista candidaţilor pentru Consiliul local Sfântu Gheorghe

Liberalii vor lansa încă din acest an lista candidaţilor pe care îi va susţine pentru Consiliul local Sfântu Gheorghe la alegerile din anul 2012, pentru ca electoratul să poată vota 'în cunoştinţă de cauză'.
Preşedintele PNL Sfântu Gheorghe, Mădălin Guruianu a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că pe lista de candidaţi se vor regăsi în principal tineri, atât români, cât şi maghiari, care s-au implicat în ultimii ani în diverse acţiuni pentru comunitate.
Potrivit acestuia, pe listă va fi Emil Pantelimon, unul dintre liderii Asociaţiei de tineret 'Ecou' şi Asociaţiei 'Pentru comunitate', care a iniţiat şi organizat numeroase evenimente de notorietate, cum ar fi Festivalul de colinde 'Adolescent' sau seria de spectacole 'Seri albastre'.
Guruianu a explicat că prezentarea listei încă din acest an va permite electoratului să cunoască din timp candidaţii, să discearnă pe îndelete pe cine va vota şi să nu opteze 'emoţional' pe ultima sută de metri înaintea alegerilor pentru unii sau alţii dintre cei înscrişi în cursă.
'Pe listă se vor regăsi tineri pe care i-am pregătit şi i-am format timp de mai mulţi ani pentru a deveni noii lideri ai comunităţii', a declarat Mădălin Guruianu.
Acesta a mai adăugat că ar fi de dorit ca şi alte formaţiuni politice să promoveze pe locuri eligibile persoane tinere şi dinamice, care să-şi dorească să se implice activ în viaţa comunităţii locale.

HAI LA TEATRU!


                                                          IANUARIE
TEATRUL TAMÁSI ÁRON

 2.Ian.duminică      ora19    Cei trei muşchetari de A.Dumas.Regia:Selmeczi György.Spectacol muzical de Anul Nouă - Sala Mare
3.Ian.luni               ora 19   Cei trei muşchetari de A.Dumas.Regia:Selmeczi György.Spectacol muzical de Anul Nouă - Sala Mare
4.Ian. marţi.           ora 19    Cei trei muşchetari de A.Dumas.Regia:Selmeczi György.Spectacol muzical de Anul Nouă - Sala Mare
6.Ian.joi           orele10,12   A 1000-a noapte de Dobre Lebivic.Basm ptr.cei cu vărsta cuprinsă între 5 şi 10 ani.Regia:Zakariás Zalán
Sala Kamara.
7.Ian.vineri            ora 19     T.Slobodzianek:Profetul Ilia Regia: László Bocsárdi – Sala Kamara –spectacol cu titrare în lb.romănă
8.Ian. sămbătă       ora 19     W.Shakespeare:Neguţătorul din Veneţia Regia:László Bocsárdi – Sala  Mare-spectacol studio. Spectacol cu titrare în lb.romănă
9.Ian. duminică      ora 19    W.Shakespeare:Neguţătorul din Veneţia Regia:László Bocsárdi – Sala  Mare-spectacol studio
11.Ian. marţi.         ora18     W.Gombrowicz: Ivona,principesa Burgundiei - Regia: László Bocsárdi – Sala Kamara
12.Ian. miercuri     ora 18    W.Gombrowicz: Ivona,principesa Burgundiei - Regia: László Bocsárdi – Sala Kamara
13.Ian.joi               ora 19     W.Shakespeare:Neguţătorul din Veneţia Regia:László Bocsárdi– Sala  Mare-spectacol studio
14.Ian.vineri.  orele 10,12    A 1000-a noapte de Dobre Lebivic.Basm ptr.cei cu vărsta cuprinsă între 5 şi 10 ani.Regia:Zakariás Zalán - Sala Kamara.
15.Ian. sămbătă     ora 19    A 1000-a noapte de Dobre Lebivic.Basm ptr.cei cu vărsta cuprinsă între 5 şi 10 ani.Regia:Zakariás Zalán - Sala Kamara.
16.Ian.duminică     ora 19     W.Shakespeare:Neguţătorul din Veneţia Regia:László Bocsárdi – Sala  Mare-spectacol studio
19.Ian. miercuri      ora 18    T.Slobodzianek:Profetul Ilia Regia: László Bocsárdi – Sala Kamara
20.Ian.joi                ora 18     T.Slobodzianek:Profetul Ilia Regia: László Bocsárdi – Sala Kamara
21.Ian.vineri           ora 19     Concertul Fanfarei Kováts András din Reci cu ocazia Zilei Culturale Maghiare –Sala Mare
22.Ian. sămbătă      ora 19    A 1000-a noapte de Dobre Lebivic.Basm ptr.cei cu vărsta cuprinsă între 5 şi 10 ani.Regia:Zakariás Zalán - Sala Kamara.
24.Ian.luni              ora 18    Miracolul după o piesă de Tamási Áron. Regia: László Bocsárdi – Sala Mare,spectacol studio
25.Ian.marţi            ora 19    Miracolul după o piesă de Tamási Áron. Regia: László Bocsárdi – Sala Mare,spectacol studio
26.Ian.miercuri       ora 18    Miracolul după o piesă de Tamási Áron. Regia: László Bocsárdi – Sala Mare,spectacol studio
27.Ian.joi                ora 18    T.Slobodzianek:Profetul Ilia Regia: László Bocsárdi – Sala Kamara
28.Ian.vineri           ora 19    T.Slobodzianek:Profetul Ilia Regia: László Bocsárdi – Sala Kamara
                               ora 19    Concert simfonic prezentat de Filarmonica din Braşov– Sala Mare
29.Ian. sămbătă      ora 19     W.Shakespeare:Neguţătorul din Veneţia Regia:László Bocsárdi – Sala  Mare-spectacol studio
30.Ian.duminică     ora 17     W.Shakespeare:Neguţătorul din Veneţia Regia:László Bocsárdi – Sala  Mare-spectacol studio

ANSAMBLUL DE DANSURI HÁROMSZÉK

28.Ian.vineri          orele 18   Transilvania,ţara mea-versiune ptr.copii.Coreograf:Ivácson László,Muzică:Fazakas Levente,Maistru dans:Tőkés Zsolt - Sala Studio Lajtha László
5,12,19 şi 26 Ian.miercuri    orele 20   Casa dansului popular–Casa de Cultură Kónya Ádám -cu Vaszi Levente şi Csákány Helga Katalin

STUDIOUL M

10.Ian.luni            ora 19      Eden, Regia:Gyöngyösi Tamás şi Adagio Cantabile,Regia:Uray Péter,spectacole de teatru de mişcare - Sala Studio Lajtha László
14.Ian.vineri        ora 19      Eden, Regia:Gyöngyösi Tamás şi Adagio Cantabile,Regia:Uray Péter,spectacole de teatru de mişcare - Sala Studio Lajtha László
17.Ian.luni            ora 19      Doc(Foame) , spectacol de teatru fizic. Regizor:Uray Péter, Sala Studio Lajtha László
18.Ian.marţi          ora 19      Doc(Foame) , spectacol de teatru fizic. Regizor:Uray Péter, Sala Studio Lajtha László
21.Ian.vineri         ora 19      Eden, Regia:Gyöngyösi Tamás şi Adagio Cantabile,Regia:Uray Péter,spectacole de teatru de mişcare - Sala Studio Lajtha László
23.Ian. duminică   ora 17     Eden, Regia:Gyöngyösi Tamás şi Adagio Cantabile,Regia:Uray Péter,spectacole de teatru de mişcare - Sala Studio Lajtha László

doar după 20 ianuarie vor începe spectacolele cei de la Teatrul "Andrei Mureşanu"...până atunci nu am primit din păcate nici un program pentru a-l promova....

04 ianuarie 2011

"ÎMPREUNĂ PENTRU SFÂNTU GHEORGHE!"


dacă anul trecut vorbeam colegilor din Consiliu despre necesitatea unei linii de finanţare specială pentru programe comune, multiculturale, din fondurile comisiei culturale, - idee neacceptată atunci de către colegi, pe motivul că nu trebuie încurajată o asemenea cale care, vezi Doamne, ar prejudicia tradiţiile şi obiceiurile specifice fiecărei etnii, m-am hotărât să încep anul depunând un proiect de hotărâre pentru mai mult decât o linie de finanţare, ci un program întreg care să fie cuprins în bugetul local începând cu acest an.... vom vedea ce va ieşi în urma dezbaterilor din comisii şi din plen, dar eu sper foarte tare în realizarea lui... 


EXPUNERE DE MOTIVE
privind instituirea programului de spijinire a activităţilor multiculturale şi interculturale
în Municipiul Sfântu Gheorghe
“ÎMPREUNĂ PENTRU SFÂNTU GHEORGHE”


Solicit respectuos colegilor mei din Consiliul Local Sfântu Gheorghe ca începând cu anul 2011 să derulăm în fiecare an un program cadru de sprijinire a activităţilor multiculturale şi interculturale din Sfântu Gheorghe, “Împreună pentru Sfântu Gheorghe”.

Sunt convins că veţi fi alături de mine în demersul de a sprijini, pe lângă acţiunile culturale ale fiecărei etnii în parte – extrem de necesare pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice - şi un alt tip de acţiuni, care să presupună activităţi comune, în care să fie implicaţi cetăţeni din cel puţin două etnii diferite şi care să încurajeze colaborarea interetnică şi cunoaşterea reciprocă.

Programele multiculturale şi interculturale dau posibilitatea integrării sociale fireşti şi benefice atât la nivel individual cât şi ca societate, iar diversitatea culturală este un bun fundament al abordării complexe a fenomenului cultural în toate formele sale de manifestare, în corelaţie cu celelalte aspecte ale vieţii sociale, indiferent de rasă, culoare, origine etnică, limbă, cultură sau religie.

Pe lângă paşii făcuţi constant în ultimii ani de către Consiliul Local Sfântu Gheorghe în direcţia unei bune convieţuiri în zona noastră, cred că va fi de bun augur instituirea unui astfel de program atât la nivel de susţinere financiară a acestui tip de proiecte, dar şi la nivel de semnal ideologic pentru întreaga noastră comunitate şi nu numai, în cel mai scurt timp fiind convins că va fi considerat un exemplu de bună practică uşor de urmat şi de către alte localităţi în care convieţuiesc mai multe etnii.

În baza celor de mai sus, vă propun spre aprobare această hotărâre, cu modificările de rigoare ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, 04.01.2011


Mădălin GURUIANU,
Preşedinte Comisia de Tineret şi Sport a Consiliului Local Sfântu Gheorghe,

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind instituirea programului de spijinire a activităţilor multiculturale şi interculturale
în Municipiul Sfântu Gheorghe
“ÎMPREUNĂ PENTRU SFÂNTU GHEORGHE”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
                Având în vedere Expunerea de motive nr. ………… a d-lui consilier Mădălin Guruianu;
                Având în vedere referatele comisiilor de specilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
                Având în vedere prevederile art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
                În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

                Art. 1. Se aprobă instituirea programului de spijinire a activităţilor multiculturale şi interculturale în Municipiul Sfântu Gheorghe “ÎMPREUNĂ PENTRU SFÂNTU GHEORGHE”

                Art. 2. Bugetul alocat în cadrul programului instituit prin art. 1 va fi prevăzut în bugetul municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu anul 2011.
               
Art. 3. Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice pentru finanţarea proiectelor de drept privat din municipiul Sfântu Gheorghe sunt prevăzute în Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice în cadrul programului “ÎMPREUNĂ PENTRU SFÂNTU GHEORGHE”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
                 
Art 5. Comisia de acordare a finanţărilor în cadrul acestui program este formată din membrii celor două comisii: Comisia de Tineret şi Sport şi Comisia de Învăţământ şi Cultură din cadrul Consiliului Local Sfântu Gheorghe.

Art. 8. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de Tineret şi Sport şi Comisia de Cultură şi Învăţământ.