SFÂNTU GHEORGHE 7+


Programul pentru municipiul Sfântu Gheorghe şi 7 comune învecinate este un program care porneşte de la premisa că s-a vorbit mult şi fără rost despre diverse forme de autonomia locală, dar propunerile concrete au lipsit sau nu au avut rezultate clare şi specifice pentru omul de rând. Credem în autonomia cu şi pentru oamenii din comunitate! 


PENTRU ECONOMIE ŞI ADMINISTRAŢIE “SFÂNTU GHEORGHE 7+”

Vrem să stabilizăm un pol de dezvoltare cu centru la Sfântu Gheorghe şi susţinem producătorii locali pe o rază de aproximativ 13 km, în cele 7 comune din jurul oraşului nostru prin câteva măsuri simple şi cu efect multiplicator. Cele 7 comune învecinate sunt: Arcuş, Valea Crişului, Ghidfalău, Ozun, Chichiş, Ilieni, Vâlcele, dar ulterior proiectul poate fi extins şi la alte localităţi. Vom crea astfel locuri de muncă, vom deveni atractivi pentru investitori, vom mări competitivitatea producătorilor noştri pe piaţa liberă, vom dezvolta industria uşoară, agricultura şi turismul, mai ales cel rural şi cel cultural. Plus, ne dorim implicarea masivă a tinerilor în viaţa cetăţii şi transparentizarea cheltuielilor.

1.      1. Buget multianual  şi consensual – stabilirea prin dezbatere publică a unor priorităţi ale comunităţii pe următorii 7 ani şi pact local între toate forţele politice - deficitul bugetar merge numai pentru investiţii, nu pentru cheltuieli.
2.      2. Subvenţii stimulative şi reduceri substanţiale de taxe locale pentru angajatorii de tineri şi de şomeri din    zona ”Sfântu Gheorghe 7+”, în condiţiile premise de lege, evident.
3.      3. Facilităţi economice pentru micii întreprinzători, producători industriali sau agricoli, comercianţi sau prestatori  de servicii, mai ales cei din centrele de afaceri şi pieţele agroalimentare, plus înfiinţarea primului parc agro-industrial din judeţ, la Câmpul Frumos – reduceri de taxe şi impozite, dar şi asigurarea infrastructurii la standardele sec. al XXI-lea. 
4.     4.  Mărirea bugetului oraşului prin emiterea de obligaţiuni municipale cu maturitate pe termen mediu şi lung – 7 ani.
5.      5. Transparenţă maximă. Atragerea fondurilor europene sau guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii locale dar şi transparenţă în folosirea banului public, prin punerea în practică a unui audit privat la cheltuielile bugetare.
6.      6. Părerea tinerilor contează! Platformă de dezbateri publice şi online, AGORA “I LOVE SAINT GEORGE” -    crearea unei reţele de tineri specialişti din comunitate sau de prin alte părţi ale ţării / lumii, care să acţioneze pentru Sfântu Gheorghe.
7.      7. Nici o decizie, fără acordul tinerilor! Înfiinţarea unui Comitet Consultativ al Tinerilor, care să dea avize pentru  hotărârile importante ale Consiliului Local, luând în considerare efectele acestora asupra comunităţii pe termen lung – oportunitate pentru tineri şi grupuri de tineri de a-şi exprima părerea despre problemele controversate.PENTRU URBANISM ŞI MEDIU “SFÂNTU GHEORGHE 7+”

Din punct de vedere urbanistic, ne dorim să menţinem şi chiar să ridicăm nivelul de oraş curat, cochet, cu străzi refăcute, cu parcuri îngrijite şi parcări amenajate, dar credem că mai sunt multe lucruri de îmbunătăţit şi propunem câteva direcţii importante de acţiune pentru comunitatea noastră în următorii ani:: “Oraş vizibil din cer”, “Oraş Verde”, “Oraş Autonom Energetic”, Oraş mai sigur pentru pietoni şi biciclişti”.

1.      1. “Oraş vizibil din cer” este un proiect de identitate, iniţiat de câţiva oameni vizionari din comunitate, prin care pe acoperişurile caselor şi blocurilor din Sfântu Gheorghe, refăcute cu această ocazie!, s-ar putea imprima o suită de motive tradiţionale din zonă, vizibile de sus. Credem că notorietatea şi publicitatea făcută comunităţii noastre cu această ocazie ar amortiza pe termen scurt investiţia iniţială, care, evident, nici nu ar avea rost să fie făcută fără finanţări atrase din fonduri europene.
2.      2. Extinderea proiectului de introducere în subteran a cablurilor de tot felul din oraş şi continuarea refacerii infrastructurii - străzi şi trotuare de pe întreg teritoriul oraşului, plus montarea unor semafoare pentru pietoni – în apropierea şcolilor şi liceelor, la Magazinul Sugas, Banca Transilvania, Dr. Office, Biserica Catolică din Parc sau unde va mai fi nevoie şi trasarea pe trotuar a unor delimitări clare pentru parcarea autovehiculelor, acolo unde nu este posibilă amenajarea unor parcări adecvate.
3.      3. Punerea în valoare a unor circuite turistice culturale în oraş şi în zona adiacentă – arhitectura ecleziastică: “Biserici cu tradiţie”; arhitectura laică: “Clădirile proiectate de Kos Karoly”, “Castele, Muzee, Case Memoriale, Monumente”
4.      4. Oraş Verde presupune mai multe direcţii de acţiune în zona promovării soluţiilor ecologice, prioritate la licitaţii, acordarea de facilităţi pentru cei care folosesc surse de energie regenerabilă şi implementarea ideii de “poluatorul plăteşte”, prin ridicarea impozitelor pentru firmele care produc impact pentru mediu.
5.      5. Crearea unui fond de stimulare pentru energia verde, pentru ca oamenii din comunitate să introducă cele mai noi metode pentru încălzirea locuinţei şi a apei din surse regenerabile, atât a celor solare, eoliene, geotermale şi introducerea unui sistem de puncte pentru asociaţiile de locatari, pentru încurajarea curăţeniei şi implementării soluţiilor ecologice la blocuri.
6.      6. Promovarea şi subvenţionarea “revoluţiei permaculturii” în oraş şi zonele limitrofe – un sol sănătos, respect pentru natură, “o agricultură cu etică” şi înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare ciuperci sau fructe de pădure, dar şi asumarea ţintei de 26 mp spaţii verzi / locuitor începând cu anul 2013.
7.      7. Oraş Autonom Energetic presupune ca într-un număr rezonabil de ani, printr-o politică coerentă şi consecventă, nici un obiectiv al municipalităţii să nu mai fie nevoit să consume decât energie regenerabilă – centrale eoliene, geotermale şi pe bază de biomasă la marginea oraşului, centrale solare în parcările din oraş.     
PARCARE CU PANOURI SOLARE "SFÂNTU GHEORGHE 7+"

Comentarii