Debate, Burse de excelență pentru elevi, dar și PENTRU PROFERSORI


După aproape 2 luni, am avut astăzi o conferința de presă în care am vorbit despre lucruri foarte dragi mie și care sper să aibă efecte benefice pentru comunitatea din Sfântu Gheorghe.

1. DEBATE Am apreciat deosebit colaborare cu Disputa, clubul de dezbateri de limba maghiară din Sfântu Gheorghe, condus de Knop Ildiko și Zsigmond Jozsef, mai ales în ceea ce privește organizarea proiectului lunar Debate Corner, dar și Saint George City of Debate. Mi-am exprimat astfel speranța ca de la ediție la ediție, "Agora" din pavilionul central să capete importanță și amploare, având în vedere dezbaterile cu sens pe care le promovează.  

2. BURSELE SFÂNTU GHEORGHE PENTRU ELEVI 2012 ȘI UNA SPECIALĂ! Mi-a făcut mare plăcere să vorbesc despre propunerea de hotărâre pentru ședința următoare a Consiliului Local Sfântu Gheorghe prin care  aducem la zi calendarul pentru acest an a hotararii 184 din 2009 prin care vor fi acordate cele 5 burse a cate 3000 de lei fiecare pentru elevii merituosi din Sfantu Gheorghe. Am obținut în acest timp deasemenea acceptul Comisiei de Tineret si Sport si al domnului primar asupra unei burse speciale, mai substanțiale, pentru performanța deosebită a Ștefaniei Ursică, medaliată cu aur în vara acestui an la Olimpiada Internaționala de Geografie și pentru profesorul acesteia, dl. Răduță Ioan. 

3. BURSELE DE EXCELENȚĂ PENTRU PROFESORI! Tot astăzi am depus o propunere pentru o hotărâre nouă prin care Consiliul Local poate acorda recunoaștere și stimulente financiare profesorilor de excepție, incepand cu anul viitor. Expunerea de motive, proiectul de hotărâre și anexele sunt mai jos și mă aștept la modificări în bine în comisiile de specialitate sau în dezbaterea publică  la care vă invit cu drag să luați parte. Sunt deschis la orice fel de sugestii de îmbunătățire...

EXPUNEREA DE MOTIVE
privind instituirea programului de spijinire a profesorilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE DE EXCELENȚĂ SFÂNTU GHEORGHE PENTRU PROFESORI”

Solicit respectuos colegilor mei din Consiliul Local Sfântu Gheorghe ca începând cu anul 2013 să derulăm în fiecare an un program cadru de sprijinire a profesorilor excelenți din Sfântu Gheorghe, prin care să acordăm burse de excelenţă celor mai merituoși dintre aceștia.
Sunt convins că veţi fi alături de mine în demersul de a sprijini profesorii din oraş prin mijloace specifice, încurajându-i practic să exceleze, pentru a ne asigura că datorită grijii, atenției și implicării lor în procesul de formare al copiilor și tinerilor din comunitate, vom putea avea partede un viitor bun în acest oraş. Evident, sunt multe lucruri de făcut pentru a-i aprecia așa cum se cuvine pe adevărații dascăli din orașul nostru, cei care cu pasiune trezesc interesul pentru școală în rândul viitorilor lideri ai comunității, dar sunt convins că acest strop de recunoștință din partea noastră va fi de bun augur prin instituirea burselor de excelenţă pentru profesori, pe modelul celor deja instituite începând cu 2009 pentru elevi.
În baza celor de mai sus, vă propun spre aprobare această hotărâre, cu modificările de rigoare ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local Sfântu Gheorghe.

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea programului de spijinire a profesorilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE DE EXCELENȚĂ SFÂNTU GHEORGHE PENTRU PROFESORI”

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. ………… a d-lui consilier Mădălin Guruianu;
Având în vedere referatele comisiilor de specilitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă instituirea programului de spijinire a profesorilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE DE EXCELENȚĂ SFÂNTU GHEORGHE PENTRU PROFESORI”.

Art. 2. Beneficiază de bursele de excelenţă -„Bursele Sfântu Gheorghe pentru profesori” - profesorii de la unităţile de învăţământ din municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza punctajului cel mai mare, obţinut de candidaţii înscriși pentru acest tip de bursă, conform grilei de punctaj utilizată la acordarea acestor burse (Anexa 1).

Art. 3 Candidaţii pentru bursele de excelenţă - „Bursele Sfântu Gheorghe pentru profesori” - vor aplica la acest program pe baza unui dosar care să cuprindă următoarele documente: scrisoare de intenţie, C.V., alte documente la care se face referire în grila de punctaj a candidatului (adeverinţă de la şcoală pentru coeficient, copie după diplome şi certificate de participare, recomandări din partea organizaţiilor etc).

Art 4. Comisia de acordare a burselor de excelenţă - „Bursele Sfântu Gheorghe pentru profesori” este formată din membrii celor două comisii: Comisia de Tineret şi Sport şi Comisia de Învăţământ şi Cultură din cadrul Consiliului Local Sfântu Gheorghe.

Art. 5. Comisia de acordare a burselor poate decide retragerea sau imputarea bursei primite în cazuri speciale cum ar fi: depunerea de acte false şi abateri grave de la disciplină.

Art. 6. Graficul desfăşurării programului de acordare a burselor pentru anul 2013 este prevăzut în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 7. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de Tineret şi
Sport şi Comisia de Învăţământ şi Cultură.

Sfântu Gheorghe, la ...................... 2012.
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ...../2012

Regulament de acordare a burselor de excelență “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE PENTRU PROFESORI”

Art. 1. – Prin prezentul Regulament se stabilesc modul și condițiile de acordare a burselor de excelență “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE PENTRU PROFESORI”. Beneficiază de bursele de excelenţă -„Bursele Sfântu Gheorghe pentru profesori” - profesorii de la unităţile de învăţământ din municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza punctajului cel mai mare, obţinut de candidaţii înscriși pentru acest tip de bursă. Acordarea burselor reprezinta o forma de sprijin material, cu scopul de stimulare a profesorilor care obtin rezultate foarte bune cu elevii proprii, asigurat din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Art. 2. – Candidatii pentru bursele vor aplica la acest program pe baza unui dosar care sa cuprinda urmatoarele documente:

- BI/CI;
- scrisoare de intentie;
- scrisoare de recomandare din partea directorului unității de învățământ
- C.V.;
- adeverinta pentru nota și coeficientul anual obșinut de la unitatile de învatamânt unde îsi desfașoară activitatea;
- copie dupa diplome;
- copie dupa certificate de participare;
- recomandari din partea organizatiilor;
- alte documente care atesta performantele scolare.

Art. 3. – Bursele de excelenta vor fi acordate pe baza unui punctaj, dupa cum urmeaza:

1. Notele și coeficientul obținut în ultimii 5 ani în cadrul evaluării anuale a cadrelor didactice.
2. Performanţe exprimate prin obţinerea de premii la materia predată de către profesor prin elevii proprii la concursuri * / olimpiade internaţionale – premiul I – 25 pct.,premiul II – 20 pct., premiul III – 15 puncte, menţiune – 10 puncte, participare – 5 puncte (max. 50 puncte / an şcolar)
3. Performanţe exprimate prin obţinerea de premii la materia predată de către profesor prin elevii proprii la concursuri * / olimpiade naţionale – premiul I – 10 pct., premiul II – 8 pct., premiul III – 6 puncte, menţiune – 4 puncte, participare – 2 puncte (max. 20 puncte / an şcolar)
4. Calităţi de îndrumător - 1 punct / fiecare participare dovedită în organizarea unui proiect / eveniment în cadrul ONG-urilor de tineret sau Consiliilor Elevilor (max 5 puncte / an şcolar)
*prin concursuri se înteleg competitiile conform calendarului de concursuri, competitii publicat anual de catre Ministerul Educatiei si Învatamântului.

Art. 4. – Cuantumul valoric si numarul burselor de excelenta se stabilesc anual de catre Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe.

Art. 5. – (1) Bursele vor fi obtinute de catre candidatii care vor înregistra cel mai mare punctaj în urma însumarii punctajelor obtinute la criteriile de acordare.

(2) În caz de egalitate perfecta departajarea se va face dupa primul criteriu din aceasta grila de punctaj.

Art. 6. – Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe la propunerea Comisiei de evaluare are dreptul sa  anuleze bursa de excelenta în cazul în care constata ca profesorul a primit bursa în mod necuvenit, ca urmare a falsificarii documentelor cu obligatia returnarii integrale suportând consecintele legale ale faptei.

Art. 7. – Procedura de acordare a burselor de excelenta “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” de catre Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe se desfasoara după graficul din anexa 2.

Art. 8. – Bursa de excelenta va fi înmânata candidatilor câstigatori cu ocazia sedintei ordinare al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe din luna mai a fiecarui an.

ANEXA 2

Depunerea dosarelor pentru obţinerea burselor de excelenţă - „Bursele Sfântu Gheorghe pentru profesori” 15 martie – 15 aprilie
Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a celor care s-au înscris pentru „Bursele Sfântu Gheorghe pentru profesori” 16 aprilie
Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a câştigătorilor „Bursele Sfântu Gheorghe pentru profesori” 1 mai
Contestaţii privind acordarea „Bursele Sfântu Gheorghe pentru profesori” 2-5 mai
Rezolvarea contestaţiilor 5-10 mai
Acordarea „Bursele Sfântu Gheorghe pentru profesori” în şedinţa ordinară din luna mai a Consiliului Local Sfântu Gheorghe

Comentarii