17 mai 2012

SFÂNTU GHEORGHE 7+


Programul pentru municipiul Sfântu Gheorghe şi 7 comune învecinate este un program care porneşte de la premisa că s-a vorbit mult şi fără rost despre diverse forme de autonomia locală, dar propunerile concrete au lipsit sau nu au avut rezultate clare şi specifice pentru omul de rând. Credem în autonomia cu şi pentru oamenii din comunitate! 


PENTRU ECONOMIE ŞI ADMINISTRAŢIE “SFÂNTU GHEORGHE 7+”

Vrem să stabilizăm un pol de dezvoltare cu centru la Sfântu Gheorghe şi susţinem producătorii locali pe o rază de aproximativ 13 km, în cele 7 comune din jurul oraşului nostru prin câteva măsuri simple şi cu efect multiplicator. Cele 7 comune învecinate sunt: Arcuş, Valea Crişului, Ghidfalău, Ozun, Chichiş, Ilieni, Vâlcele, dar ulterior proiectul poate fi extins şi la alte localităţi. Vom crea astfel locuri de muncă, vom deveni atractivi pentru investitori, vom mări competitivitatea producătorilor noştri pe piaţa liberă, vom dezvolta industria uşoară, agricultura şi turismul, mai ales cel rural şi cel cultural. Plus, ne dorim implicarea masivă a tinerilor în viaţa cetăţii şi transparentizarea cheltuielilor.

1.      1. Buget multianual  şi consensual – stabilirea prin dezbatere publică a unor priorităţi ale comunităţii pe următorii 7 ani şi pact local între toate forţele politice - deficitul bugetar merge numai pentru investiţii, nu pentru cheltuieli.
2.      2. Subvenţii stimulative şi reduceri substanţiale de taxe locale pentru angajatorii de tineri şi de şomeri din    zona ”Sfântu Gheorghe 7+”, în condiţiile premise de lege, evident.
3.      3. Facilităţi economice pentru micii întreprinzători, producători industriali sau agricoli, comercianţi sau prestatori  de servicii, mai ales cei din centrele de afaceri şi pieţele agroalimentare, plus înfiinţarea primului parc agro-industrial din judeţ, la Câmpul Frumos – reduceri de taxe şi impozite, dar şi asigurarea infrastructurii la standardele sec. al XXI-lea. 
4.     4.  Mărirea bugetului oraşului prin emiterea de obligaţiuni municipale cu maturitate pe termen mediu şi lung – 7 ani.
5.      5. Transparenţă maximă. Atragerea fondurilor europene sau guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii locale dar şi transparenţă în folosirea banului public, prin punerea în practică a unui audit privat la cheltuielile bugetare.
6.      6. Părerea tinerilor contează! Platformă de dezbateri publice şi online, AGORA “I LOVE SAINT GEORGE” -    crearea unei reţele de tineri specialişti din comunitate sau de prin alte părţi ale ţării / lumii, care să acţioneze pentru Sfântu Gheorghe.
7.      7. Nici o decizie, fără acordul tinerilor! Înfiinţarea unui Comitet Consultativ al Tinerilor, care să dea avize pentru  hotărârile importante ale Consiliului Local, luând în considerare efectele acestora asupra comunităţii pe termen lung – oportunitate pentru tineri şi grupuri de tineri de a-şi exprima părerea despre problemele controversate.PENTRU URBANISM ŞI MEDIU “SFÂNTU GHEORGHE 7+”

Din punct de vedere urbanistic, ne dorim să menţinem şi chiar să ridicăm nivelul de oraş curat, cochet, cu străzi refăcute, cu parcuri îngrijite şi parcări amenajate, dar credem că mai sunt multe lucruri de îmbunătăţit şi propunem câteva direcţii importante de acţiune pentru comunitatea noastră în următorii ani:: “Oraş vizibil din cer”, “Oraş Verde”, “Oraş Autonom Energetic”, Oraş mai sigur pentru pietoni şi biciclişti”.

1.      1. “Oraş vizibil din cer” este un proiect de identitate, iniţiat de câţiva oameni vizionari din comunitate, prin care pe acoperişurile caselor şi blocurilor din Sfântu Gheorghe, refăcute cu această ocazie!, s-ar putea imprima o suită de motive tradiţionale din zonă, vizibile de sus. Credem că notorietatea şi publicitatea făcută comunităţii noastre cu această ocazie ar amortiza pe termen scurt investiţia iniţială, care, evident, nici nu ar avea rost să fie făcută fără finanţări atrase din fonduri europene.
2.      2. Extinderea proiectului de introducere în subteran a cablurilor de tot felul din oraş şi continuarea refacerii infrastructurii - străzi şi trotuare de pe întreg teritoriul oraşului, plus montarea unor semafoare pentru pietoni – în apropierea şcolilor şi liceelor, la Magazinul Sugas, Banca Transilvania, Dr. Office, Biserica Catolică din Parc sau unde va mai fi nevoie şi trasarea pe trotuar a unor delimitări clare pentru parcarea autovehiculelor, acolo unde nu este posibilă amenajarea unor parcări adecvate.
3.      3. Punerea în valoare a unor circuite turistice culturale în oraş şi în zona adiacentă – arhitectura ecleziastică: “Biserici cu tradiţie”; arhitectura laică: “Clădirile proiectate de Kos Karoly”, “Castele, Muzee, Case Memoriale, Monumente”
4.      4. Oraş Verde presupune mai multe direcţii de acţiune în zona promovării soluţiilor ecologice, prioritate la licitaţii, acordarea de facilităţi pentru cei care folosesc surse de energie regenerabilă şi implementarea ideii de “poluatorul plăteşte”, prin ridicarea impozitelor pentru firmele care produc impact pentru mediu.
5.      5. Crearea unui fond de stimulare pentru energia verde, pentru ca oamenii din comunitate să introducă cele mai noi metode pentru încălzirea locuinţei şi a apei din surse regenerabile, atât a celor solare, eoliene, geotermale şi introducerea unui sistem de puncte pentru asociaţiile de locatari, pentru încurajarea curăţeniei şi implementării soluţiilor ecologice la blocuri.
6.      6. Promovarea şi subvenţionarea “revoluţiei permaculturii” în oraş şi zonele limitrofe – un sol sănătos, respect pentru natură, “o agricultură cu etică” şi înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare ciuperci sau fructe de pădure, dar şi asumarea ţintei de 26 mp spaţii verzi / locuitor începând cu anul 2013.
7.      7. Oraş Autonom Energetic presupune ca într-un număr rezonabil de ani, printr-o politică coerentă şi consecventă, nici un obiectiv al municipalităţii să nu mai fie nevoit să consume decât energie regenerabilă – centrale eoliene, geotermale şi pe bază de biomasă la marginea oraşului, centrale solare în parcările din oraş.     
PARCARE CU PANOURI SOLARE "SFÂNTU GHEORGHE 7+"

interviu la Radio Târgu Mureş...

15 mai 2012

Candidatul PNL la Primăria Sfântu Gheorghe a lansat programul „7 PLUS”Mădălin Guruianu, candidatul PNL la Primăria şi Consiliul local Sfântu Gheorghe, a lansat luni, la Incubatorul de afaceri, programul economic intitulat „7 plus”, prin intermediul căruia prezintă o strategie de dezvoltare a muni­cipiului Sfântu Gheorghe şi a celor şapte comune învecinate.

Programul are ca idee principală crearea unui pol de dezvoltare cu centrul la Sfântu Gheorghe şi sprijinirea celor şapte comune învecinate – Arcuş, Valea Crişului, Ghidfalău, Ozun, Chichiş, Ilieni şi Vâlcele, aflate pe o rază de 13 kilometri în jurul municipiului reşedinţă de judeţ.
Cele şapte modalităţi pe care Mădălin Guruianu şi echipa sa le propune pentru dezvoltarea durabilă a zonei sunt stabilirea priorităţilor comunităţii pe următorii şapte ani, stabilirea unui buget multianual, acordarea de subvenţii stimulative şi reduceri substanţiale de taxe pentru cei care angajează tineri şi şomeri din zonă, acordarea de facilităţi pentru micii întreprinzători şi producătorii agricoli, mărirea bugetului oraşului prin emiterea de obligaţiuni municipale cu maturitate pe termen mediu şi lung, implementarea auditului privat asupra cheltuielilor din Primărie, înfiinţarea unei platforme de dezbateri publice şi online cu tinerii specialişti din zonă sau plecaţi la studii în afara ţării care să acţioneze pentru Sfântu Gheorghe şi înfiinţarea unui Comitet Consultativ al Tinerilor.
Cel de-al doilea program „7 PLUS” lansat luni de Mădălin Guruianu cuprinde viziunea sa şi a unor invitaţi asupra dezvoltării urbanistice a oraşului.
Una dintre cele mai interesate idei a fost cea a artistului plastic Ramon Grosos, care vrea să transforme Sfântu Gheorghe într-un oraş unic pe plan mondial, cu acoperişurile pictate cu modele tradiţionale din zonă.
O altă idee este transformarea municipiului Sfântu Gheorghe într-un oraş cu adevărat „verde” şi autonom din punct de vedere energetic, prin valorificarea resurselor de energie regenerabilă.
La lansarea celor două programe au fost prezenţi printre alţi invitaţi preşedintele şi directorul Asociaţiei Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Covasna, Bagoly Miklos şi Vajda Lajos, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna, Hermann Rosner, şi consilierul judeţean PNL Aurel Bote.
Oana Mălina Negrea/AGERPRES

14 mai 2012

LANSARE "SFÂNTU GHEORGHE 7+" PENTRU ECONOMIE, URBANISM ŞI MEDIU!

Programul Sfântu Gheorghe 7+ în dezbaterea publică

Luni la prânz, timp de peste două ore, Incubatorul de Afaceri din Sfântu Gheorghe a fost gazda unei dezbateri publice, pornind de la programul economic şi de urbanism "Sfântu Gheorghe 7+", lansat de către Mădălin Guruianu, candidat al PNL pentru Primăria şi Consiliul Local Sfântu Gheorghe  Întâlnirea a fost onorată de prezenţa preşedinţilor Asociaţiei Înteprinderilor Mici şi Mijlocii din Covasna, Bagoly Miklos şi Vajda Lajos, al Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna, dl. Hermann Rosner, dar şi al consilierului judeţean PNL Aurel Bote.
"Programul pentru municipiul Sfântu Gheorghe şi 7 comune învecinate este un program care porneşte de la premisa că s-a vorbit mult şi fără rost despre diverse forme de autonomia locală, dar propunerile concrete au lipsit sau nu au avut rezultate clare şi specifice pentru omul de rând. Credem în autonomia cu şi pentru oamenii din comunitate! ", a susţinut în deschidere Mădălin Guruianu şi a continuat pe idea unui pol de dezvoltare cu centru la Sfântu Gheorghe şi susţinerea masivă a producătorilor locali pe o rază de aproximativ 13 km, în cele 7 comune din jurul oraşului. Cele 7 puncte importante din programul economic despre care s-a dezbătut sunt: buget multianual şi consensual, subvenţii şi reduceri de taxe pentru producătorii şi micii întreprinzători, facilităţi pentru angajatorii de tineri sau de şomeri, emiterea de obligaţiuni municipale, implementarea ideii de audit pivat asupra cheltuielilor din Primărie, înfiinţarea unei platforme de dezbateri publice şi online cu tinerii specialişti din zonă sau plecaţi la studii în afara ţării, plus înfiinţarea unui Comitet Consultativ al Tinerilor.
Ideile despre urbanism şi mediu s-au conturat în jurul conceptelor de “oraş autonom energetic”, promovarea permaculturii, a ideii de “agricultură cu etică”, crearea unui fond de stimulare a folosirii energiei verzi, introducerea circuitelor culturale şi multiculturale - ecleziastice sau laice, montarea unor semafoare manuale pentru pietoni, dar mai ales revoluţionara idee a “oraşului vizibil din cer”, iniţiată de către vizionarul artist local Ramon Grosos şi asigurată din punct de vedere tehnic de către omul de afaceri Bokor Zoltan.
“Putem transforma Sfântu Gheorghe într-un oraş unic pe plan mondial, cu acoperişurile pictate cu modele tradiţionale din zonă. Nu am descoperit să fi fost pus în valoare ca suport pentru exprimarea artistică a unei întregi comunităţi. Ne-am născut şi trăim pe o mină de aur. Multiculturalismul din zonă ne ajută şi ne provoacă şi ne ceartă atunci când suntem ignoranţi şi ne obligă oarecum să dezvoltăm această frumuseţe de îmbinare de culturi”, a sintetizat pe scurt Ramon Grosos
“Mă bucur că este curat şi aranjat, dar nu văd nici o viziune deosebită, cum ar trebui să arate ca acest oraş să devină complet altfel, unic. Nu cred că e suficient să fie bună mâncarea şi locurile de cazare, ci cred că ar trebui să ne concentrăm şi pe ceva profund original şi atractiv. Şi nu e doar un vis, este simplu şi ieftin de realizat şi de aceea susţin din plin idea lui Ramon Grosos”, a susţinut şi Bokor Zoltan.
Intervenţiile domnilor preşedinţi Rosner, Vajda şi Bagoly au suscitat un real interes şi au condus la “luarea de notiţe” de către candidatul liberal, care i-a asigurat la final că nu este nici prima şi nici ultima dată când va apela la expertiza lor asupra situaţiei economice din zonă, dar şi din regiune, mulţumindu-le pentru ideile şi iniţiativele constructive.
Lunea următoare, în Sala Albastră a Bibliotecii Judeţene va avea loc a doua dezbatere publică promovată de către candidatul liberal Mădălin Guruianu, de data aceasta subiectele centrale fiind educaţia, cultura, tineretul şi sportul.
Emil Pantelimon,
Purtător de Cuvânt 

13 mai 2012

Candidatul PNL pentru Sfântu Gheorghe, Cziprian Lorand: „Trebuie să gândim, să vorbim și mai ales să muncim împreună”
Vineri după amiază, în Parcul Central din Sfântu Gheorghe, organizația municipală a PNL și-a lansat lista de candidați la Consiliul Loca Sfântu Gheorghe și candidatul organizației municipale pentru funcția de primar. La eveniment au luat parte peste 100 de persoane, susținători ai candidaților liberali pentru Sfântu Gheorghe. La întâlnirea care a prilejuit lansarea ziarului “Sfântu Gheorghe – Echipa liberală” au participat și reprezentanți de seamă ai societății civile covăsnene.
„Trebuie să gândim, să vorbim și mai ales să muncim împreună. Sunt aici pentru că sunt liberal și sunt aici ca să ducem într-o direcție mai bună soarta acestui oraș. Marea problemă a noastră este că, deși trăim într-o comunitate multiculturală, ne sfiim să învățăm limba celuilalt. Din pacate suntem prea puțini care vorbim, citim și scriem în ambele limbi la fel de bine. ”, a declarat Cziprian Lorand, candidat PNL la Consiliul Local Sfântu Gheorghe.
“Urmează 30 de zile în care probabil veți auzi lucruri bune sau lucruri rele, dar speranța mea este că va fi o campanile fair-play. Vă rog frumos să mă credeți că din punctual de vedere al Partidului Național Liberal nu vom răspunde la niciun fel de provocări, nu vom intra în niciun fel de conflicte și dispute, decât cele generatoare de idei constructive pentru comunitate. ”, a declarat Mădălin Guruianu, candidat PNL la funcția de primar al municipiului Sfântu Gheorghe
 „Îl asigur pe Mădălin Guruianu că întreaga organizație județeană a PNL îl sprijină în acest moment politic important.  La nivelul municipiului Sfântu Gheorghe, Mădălin Guruianu, în postura de candidat la Primărie, va avea voturile USL-ului, a conchis Marius Obreja, Preşedintele PNL Covasna.


Emil Pantelimon, Purtător de cuvânt

PENTRU SFÂNTU GHEORGHE!